Aside

L’engany de “On vas envàs”

Ecoembes S.A. i Ecovidrio S.A., les empreses espanyoles responsables del reciclatge de tot el que tirem al contenidor groc i verd respectivament, han engegat una campanya publicitària “destinada a fomentar el reciclatge”. Els objectius reals d’aquestes dues empreses però, s’allunyen força d’aquest teòric objectiu.

Per llei, tots els envasos han de pagar una quota  de menys d’un cèntim per tal de fer un prepagament del transport del residu i del cost del seu reciclatge. Els envasos pels quals s’ha efectuat aquest pagament, contenen el característic un punt verd (vegeu imatge adjuntada a aquest article). Així, una llauna, una bossa de patates o una ampolla de lleixiu, contenen aquest punt verd, mentre que no passa el mateix amb una paella, un got de vidre o una bombeta. Els ajuntaments són els responsables de recollir tots els residus a reciclar i portar-los a la planta corresponent, gestió per la qual es veuen recompensats per una quantitat dinerària en funció de les tones que entreguen. Aquesta aportació als ajuntaments és, teòricament, una porció dels cèntims que l’empresa envasadora ha hagut de pagar per la gestió del residu.Image

Hi ha molts residus però, que sense ser envasos i, per tant, sense haver hagut de pagar per avançat la gestió del residu per llei (sense dret a incloure el punt verd), són 100% reciclables, pel simple fet que estan fets amb els mateixos materials que els que contenen els envasos: gots de vidre, olles, plàstics, bombetes (sense gasos)… Tots aquests residus que acabem de citar, poden doncs, anar al contenidor corresponent: groc en el cas de plàstics o metalls i verd en el cas de vidres.

L’objectiu de la campanya d’ Ecoembes i Ecovidrio, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Residus, és que tots aquests residus, tot i ser 100% reciclables, es tirin al contenidor gris i no es reciclin. La raó és senzilla: no han pagat pel seu transport a la planta de tractament ni pel seu reciclatge (no contenen el punt verd). Si es tiren al contenidor corresponent, son traslladats a les plantes de reciclatge i són comptabilitzats com a Kg vàlids per calcular l’import a pagar als ajuntaments pel seu trasllat. Com que són reciclables, i es barregen amb els envasos, la planta de reciclatge es veu obligada a reciclar-los. El problema és que el fabricant d’aquests gots, paelles, bombetes, plàstics varis, que no son considerats envasos, no han pagat. Per aquesta raó  Ecoembes i Ecovidrio han decidit tirar pel dret i “educar” a la població per tal que tirem aquests residus al contenidor gris i vagin a parar als abocadors en lloc de ser reciclats. Es tracta doncs, d’una qüestió econòmica com veieu, no gaire en la línia de fomentar el reciclatge sinó ben el contrari.